Amdanon ni

Cafodd Asiantaeth Gwella’r Gwasanaethau Cymdeithasol (SSIA) ei chyflwyno’n swyddogol yn ystod Cynhadledd y Gwasanaethau Cymdeithasol fis Mawrth 2006.

Mae Asiantaeth Gwella’r Gwasanaethau Cymdeithasol (SSIA) yn helpu i wella a thrawsffurfio gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Rydyn ni’n cyflawni rôl hanfodol o ran arwain, gan gydweithio’n agos â sefydliadau ledled y sector cyhoeddus, y trydydd sector a’r sector annibynnol i’w helpu nhw i wella trwy ledaenu syniadau arloesol a gweithio ar y cyd.

Mae partneriaid gyda ni ym mhob rhan o drefn y gofal cymdeithasol megis ADSS Cymru, CSSIW, Cyngor Gofal Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Trwy gynnal cysylltiadau cryf â chynghorwyr a swyddogion yn yr awdurdodau lleol, rydyn ni mewn sefyllfa ddelfrydol i gyflawni nodau rhaglen waith fanwl ac uchelgeisiol sy’n berthnasol bob amser i anghenion lleol a gwladol.