Yn Eich Dwylo

Mae triongl fframwaith yr asesu rhyngweithiol yn adnodd electronig sy’n helpu gweithwyr i adolygu’r dystiolaeth a’r cwestiynau allweddol ynglŷn â phlentyn, ar draws amryw gategorïau. Trwy nifer o ddewisiadau syml, mae modd dod o hyd yn gyflym i wybodaeth fydd o gymorth yn eich rôl gyda’r plentyn.

Mae’r rhaglen hon yn rhan o adnodd e-ddysgu o’r enw ‘Yn Eich Dwylo’ sydd wedi’i lunio i helpu staff rheng flaen a’u rheolwyr i ddod i benderfyniadau doeth yn ôl tystiolaeth am y plant sydd o dan eu gofal. Mae ‘Yn Eich Dwylo’ yn cynnig ymarferion rhyngweithiol yn ogystal â dulliau ymarfer a llyfryddiaeth. Mae’n gweithio yn ôl polisïau a chanllawiau gwladol ac mae wedi’i seilio ar dystiolaeth sydd wedi deillio o ymchwil. Trwy gyfeirio’n graff, mae’n galluogi’r defnyddwyr i ddod o hyd i bob ffynhonnell.

Mae ‘Yn Eich Dwylo’ ar gael i awdurdodau lleol Cymru yn ôl trwydded ac i gynghorau ledled y DG trwy negodi. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: enquiries@ssiacymru.org.uk

I agor a defnyddio Triongl Fframwaith yr Asesu Rhyngweithiol, cliciwch ‘Dechrau’.

Dechrau